Pravila privatnosti

Ova pravila privatnosti objašnjava kako Valida nekretnine d.o.o. Zagreb, Radnička 1/A, OIB: 39537015878 (dalje u tekstu: “VALIDA NEKRETNINE D.O.O.”) obrađuje vaše osobne podatke.

VALIDA NEKRETNINE D.O.O. je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti. Ova pravila privatnosti primjenjuju se od 25.05.2018.

VALIDA NEKRETNINE D.O.O. je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu podataka i kojeg možete kontaktirati na info@valida-nekretnine.hr ili na adresu Radnička 1/A, 10000 Zagreb.

1. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na info@valida-nekretnine.hr ili na adresu Radnička 1/A, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada ispunite kontakt obrazac.

2. Prava ispitanika

Pravo na pristup:

 •  imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. 
 •  imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak:

 •  imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”):

 •  pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade:

 •  pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor:

 •  pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka:

 •  pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte VALIDA NEKRETNINE D.O.O. na info@valida-nekretnine.hr ili na adresu Radnička 1/A, 10000 Zagreb.

Također možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

3. Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Prikupljeni podaci za gore navedene svrhe VALIDA NEKRETNINE D.O.O. bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što VALIDA NEKRETNINE D.O.O. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. VALIDA NEKRETNINE D.O.O. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje VALIDA NEKRETNINE D.O.O. na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole ili do ostvarivanja ili prestanka svrhe obrade. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  VALIDA NEKRETNINE D.O.O. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

4. Upiti i reklamacije

Naše stranice sadrže forme i informacije koje omogućuju brzi kontakt s nama, kao i izravnu komunikaciju putem našeg telefona i putem e-mail adrese info@valida-nekretnine.hr.
 
Ako kupac kontaktira VALIDA NEKRETNINE D.O.O. putem e-maila ili putem obrasca za kontakt ili pošte radi upita, osobni podaci koje je podnio automatski se pohranjuju i obrađuju isključivo za pružanje traženih informacija.

5. Kolačići

Kako bi održavali našu internetsku stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, VALIDA NEKRETNINE D.O.O. koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. 

Kolačići koji su nužni radi funkcionalnosti internetske stranice pohranjuje se bez privole korisnika. Za kolačiće za koje je potrebna privola, dajete svoju privolu putem prozorčića na internetskoj stranici.

Korisnik stranice može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše stranice pomoću odgovarajuće postavke internetskog preglednika koji se koristi i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. Ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj stranici možda neće biti potpuno raspoložive.

6. Društvene mreže

VALIDA NEKRETNINE D.O.O. obrađuje putem društvenih mreža i kanala podatke o osobama koje prate objavljenih sadržaj, like-aju naše objave te ostave komentar. VALIDA NEKRETNINE D.O.O. prikuplja podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama putem kojih šalje promocije na određene ciljne skupine (anonimni podaci koji obuhvaćaju spol, dob i sl.). VALIDA NEKRETNINE D.O.O. koristi LinkedIn Marketing Solutions. Podaci koje šaljemo su podaci o vašim aktivnostima na društvenoj mreži prikupljeni putem klikova i kolačića i oni između ostaloga uključuju i: informacije o vašim potrebama u pogledu zakupa nekretnina. Društvene mreže se u odnosu na obradu osobnih podataka koje se provode u svrhu navedenih aktivnosti smatraju zajedničkim voditeljem obrade zajedno s VALIDA NEKRETNINE D.O.O.-om. Za više informacija o obradi podataka od strane navedenih društvenih mreža molimo pročitajte Pravila privatnosti –Linkedin.

7. Poslovna suradnja

VALIDA NEKRETNINE D.O.O. obrađuje osobne podatke poslovnih suradnika i osobne podatke koje dostave poslovni suradnici koji su nužni za nesmetano obavljanje svakodnevnog poslovanja, (npr. ime i prezime direktora, kontakt osoba, IBAN, OIB). 

VALIDA NEKRETNINE D.O.O. obrađuje podatke u svrhu obavljanja svojih komercijalnih aktivnosti u svrhu odabira ugovornih partnera te sklapanja i izvršenja ugovora. Podaci će se obrađivati radi ispunjavanja obveza utvrđenih zakonom (uključujući, porezne i računovodstvene obveze, obveze koje proizlaze iz propisa o javnim natječajima ili o zaštiti na radu, za kvalificiranje dobavljača), za administrativnu obradu ugovora, za primitak robe i/ili usluga, za postupanje u sudskim postupcima, za svrhe unutarnje revizije (sigurnost, produktivnost, kvaliteta proizvoda, očuvanje financijskog integriteta), u svrhu kontrole upravljanja te u svrhu certificiranja. Obrada podataka za navedene svrhe ne zahtijeva privolu ispitanika jer je pravni temelj obrade osobnih podataka ugovorna obveza/predugovorne radnje. Prikupljanje podataka je obavezno jer u suprotnome VALIDA NEKRETNINE D.O.O. neće moći sklopiti ugovor ili uredno ispuniti relevantne obveze.

8. Zaštita osobnih podataka

VALIDA NEKRETNINE D.O.O. provodi odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite koje za cilj imaju osigurati sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, odnosno sprečavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima kao i tehničkoj opremi kojom se koristi VALIDA NEKRETNINE D.O.O.. U slučaju sigurnosnog incidenta, koji se, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, smatra povredom osobnih podataka, VALIDA NEKRETNINE D.O.O. će provesti procjenu rizika te u skladu s procjenom poduzeti potrebne radnje i obavijestiti nadzorno tijelo i ispitanike.

Kako bismo poduzeli mjere tehničke i integrirane zaštite podataka u našem poslovanju:

 • osiguravamo, koristeći savjet službenika za zaštitu podataka, da se prema zadanim postavkama obrađuju samo oni osobni podaci potrebni za svaku pojedinačnu svrhu,
 • provjeravamo može li obrada predstavljati visoki rizik za prava i slobode ispitanika te provodimo, ako je potrebno, postupak procjene učinka na zaštitu podataka,
 • provjeravamo prijenos podataka izvan EU da bi se moglo odrediti usvajanje odgovarajućih zaštitnih mjera,
 • provjeravamo tehničke i organizacijske mjere izvršitelja obrade,
 • analiziramo rizik povreda osobnih podataka i postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (obavijest nadzornom tijelu i ispitanicima).

9. Završne odredbe

Za sva pitanja koja se odnose na ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. 

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

VALIDA NEKRETNINE D.O.O. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti na stranici gdje će biti naznačen ažurirani datum stupanja na snagu Pravila privatnosti.